Pytania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Podstawy systemu HACCP


1. HACCP to:

akronim, który powstał z pierwszych liter nazwy instytucji: "Handlowa Agencja Cukru dla Całej Polski" - zajmującej się skupem i eksportem cukru
skrótowa nazwa małego hiszpańskiego gospodarstwa rolnego, inaczej: hacjenda
postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością

2. Krytyczny Punkt Kontroli (KPK - ang. CCP) to:

wszystkie miejsca, etapy, procesy, operacje, w których niezbędne jest opanowanie występujących zagrożeń żywności lub zredukowania ich do akceptowanego poziomu
dokument, zawierający wykaz nierzetelnych kontrahentów
instytucja sprawująca nadzór nad prawidłowością wdrażania systemu HACCP

3. CODEX ALIMENTARIUS to:

zbiór przepisów dotyczący zasad wdrażania systemu HACCP
komisja ds. żywienia utworzona przez Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu rozwinięcia standardów żywieniowych, zawartych w publikowanych przewodnikach i procedurach
świadczenie na rzecz niepełnoletnich, obciążające osoby bliskie

4. Zespół wdrożeniowy systemu HACCP to:

czynności mające na celu zmianę warunków przechowywania określonych produktów żywnościowych
grupa osób odpowiedzialnych za utworzenie, wprowadzenie i utrzymanie systemu HACCP
komplet przyrządów pomiarowych, ułatwiających wdrożenie systemu HACCP

5. Drzewo decyzyjne Krytycznego Punktu Kontroli to:

graficzny symbol drzewa, umieszczony w pobliżu Krytycznego Punktu Kontroli
zbiór kolejnych pytań, zmierzających do identyfikacji Krytycznych Punktów Kontroli
grupa osób odpowiedzialna za identyfikację poszczególnych Krytycznych Punktów Kontroli

6. Podręcznik HACCP to:

zwarty dokument o charakterze informacyjnym, opisujący wdrażany system HACCP, uwzględniający zasady i procedury określone obowiązującymi przepisami i dobrą praktykę wypracowaną w tym zakresie
zbiór wykresów obrazujących system HACCP
książka, w której odnotowywane są wyniki kontroli organu państwowego zgodności środków spożywczych z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie

7. Roztwór nasycony to:

roztwór zawierający maksymalną, przy danej temperaturze i danym ciśnieniu, ilość substancji rozpuszczonej
roztwór, w ktorym może się rozpuścić jeszcze pewna ilość tej samej substancji
ciecz o własnościach aromatyzujących, dodawana do niektórych produktów żywnościowych

8. Jakość organoleptyczna żywności to:

badanie, które ma na celu sprawdzenie stopnia lepkości (klejenia się) produktów żywnościowych
zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, barwę i konsystencję, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka
świadectwo produktu żywnościowego, przesądzające o jego organiczności

9. Monitorowanie Krytycznego Punku Kontroli to:

prenumerata tych numerów Monitora Polskiego, które zawierają wytyczne do określania Krytycznych Punktów Kontroli
wykonanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i/lub pomiarów parametrów kontrolnych w celu upewnienia się, że dany Punkt Krytyczny jest pod nadzorem
dyskusja na szczeblu kierowniczym, w której dokonuje się obiektywnej krytyki poszczególnych pracowników, zaangażowanych bezpośrednio w procesy technologiczne

10. Weryfikacja (audyt) planu HACCP to:

sprawdzenie kwalifikacji zawodowych osób nadzorujących wdrażany system HACCP
działania, nie obejmujące monitoringu, które potwierdzają: zasadność wdrażanego planu HACCP i funkcjonowanie zgodne z planem
komisyjne sprawdzenie autentyczności pochodzenia poszczególnych półproduktów, użytych w procesie przetwarzania żywności

 

Witamy !  |   Pytania   |   Demo   |   Promocja   |   Podstawy   |   ?? Quizy ??   |   Zakup programu   |   Pomoc    |  Kontakt z nami