Tak: Nie:

Prowadzenie dokumentacji i zapisów


Proszę wybrać z list właściwe słowa.

dokumentacji jest jedną z głównych trudności przy wdrażaniu systemu HACCP. Dokumentacja powinna zawierać: plan HACCP, opis etapów procesu technologicznego, potencjalnych , opis Krytycznych Punktów Kontroli oraz przyjętych dla nich i tolerancji, procedury i działań . Zakres dokumentacji jest uzależniony od prowadzonej działalności, rodzaju produktu i sposobów nad jego zdrowotnym. Tworząc dokumentację HACCP nie zapominajmy, że należy także wykorzystywać już zbiory dokumentów, które od dawna są w zakładzie jak: faktury, specyfikacje, i podstawowe dla poszczególnych stanowisk pracy.

Dokumentację należy prowadzić w formie jednolitego, zwartego dokumentu, zwanego podręcznikiem HACCP - w polskiej literaturze można czasami znaleźć określenie " HACCP". Wygodną formą tworzenia niektórych dokumentów jest możliwość wykorzystania , szczególnie dotyczy to tych zapisów, gdzie stosowane są wzorce, oraz wykorzystywana . Program komputerowy 2 oferuje zbiór gotowych dokumentów do wypełnienia oraz bibliotekę rysunków przydatnych do tworzenia graficznych prezentacji.

 

Witamy !  |   Pytania   |   Demo   |   Promocja   |   Podstawy   |   ?? Quizy ??   |   Zakup programu   |   Pomoc    |  Kontakt z nami